De populäraste krukväxterna

Svenskar är ett folk som är mycket förtjusta i krukväxter av olika slag. I de svenska fönstren står växter som har sitt ursprung i när och i fjärran. Ofta är det dock inte enkelt att spåra deras ursprung.

Hoya

Hoya är ett samlingsnamn på flera arter inom släktet porslinsblommor. Idag är de populära prydnadsväxter, men ursprungligen växer de vilt i Asien och Oceanien. Två av de populäraste krukväxterna i släktet hoya är den spetsbladiga porslinsblomman (hoya lanceolata), som växer naturligt i ett bälte från Himalaya till norra Burma. Den vanliga porslinsblomman, hoya carnosa, växer vilt från Indien och österut, ända bort till Malaysia.

Pelargon

De populära pelargonerna finns egentligen inte i det vilda. Deras närmaste släktingar är låga buskar som växer på den afrikanska savannen. Olika växter av denna typ har korsats, och resultatet är krukväxten pelargon. Krukväxten har det latinska namnet pelargonium ×hortorum, och kallas även för zonalpelargon.

En pelargon bör stå ljust och soligt. Den ska torka upp mellan vattningarna, eftersom dess släktingar i det vilda lagrar vatten i stammarna. På våren och hösten behöver man oftast komplettera med växtnäring en gång i veckan.

Krysantemum

Krysantemum har odlats som prydsnadsväxt under mycket lång tid. För 3000 år sedan odlades den i Japan och Kina. Den japanska kejserliga familjen, världens längst regerande kungahus (dagens kejsare sägs vara den 125:e monarken i landet, alla tillhörande samma familj) har en gyllene krysantemum med 16 kronblad som sitt sigill.

Krysantemum kan odlas både inomhus och utomhus. Eftersom den är känslig för både röta och uttorkning bör den vattnas regelbundet, men överflödigt vatten bör också hällas bort.

Orkidé

Det finns 800 släkten av orkidéer i världen, och 30 000 arter. I Sverige finns ungefär 50 arter, varav samtliga är fridlysta. De orkidéer som säljs som krukväxter tillhör alltså inte de arter som växer vilt i Sverige. Istället är de korsningar mellan olika arter från andra delar av världen. Allra populärast som krukväxt är brudorkidén, eftersom den klarar den torra inomhusluften bra.