Krukväxter

Krukväxter har många positiva effekter. De ger liv åt ett rum, både bildligt och bokstavligen. De renar också luften och minskar halterna av många skadliga ämnen. Dessutom finns det många nyttoväxter som går att odla i kruka, och som ger frukt eller annat som man kan äta eller på annat sätt ha nytta av.

De allra flesta har någon krukväxt hemma. Om inte annat beror det på att det är en klassisk gå bort-present. Många köper en krukväxt, lite av slentrian, när de är bortbjudna och inte vet vad de ska köpa till värden och/eller värdinnan. Men faktum är att det här är en mycket bra present. Krukväxter har nämligen flera egenskaper som förbättrar inomhusluften. Tänk på alla positiva effekter som jordens regnskogar har! En samling av krukväxter fungerar på ett liknande sätt, om än i mindre skala.

Mindre gifter med krukväxter

Människor andas in syre, och andas ut koldioxid. Rent teoretiskt är en hög halt av koldioxid giftig, även om en så hög koncentration inte kan uppkomma i ett vanligt hus. Koldioxid är även en gas som bidrar till klimatförändringarna, även om det inte är den mest potenta växthusgasen. Mycket koldioxid i ett rum är alltså inte ett allvarligt problem, men luften kommer att upplevas som lättare att andas om det finns krukväxter som tar upp en del av koldioxiden.

Och det slutar inte där. Experiment gjorda av den amerikanska rymdforskningsmyndigheten NASA visar att krukväxter också kan ta upp många andra giftiga ämnen. I en helt tät miljö, som en rymdstation, är krukväxter nödvändiga för att astronauterna inte ska drabbas av halsont, andningsproblem och andra besvär som även förknippas med dåligt ventilerade hus. Giftiga ämnen som formaldehyd, ammoniak, xylen och tuolen kan tas upp av krukväxter som gerbera, bergpalm, ormbunke och benjaminfikus.

Idag bor vi i tätare hus än tidigare, samtidigt som det finns fler gifter än någonsin tidigare i vår omgivning. Krukväxter blir då viktigt för att vi inte ska bli sjuka.